Kentsel Dönüş

Mevcut binanın günümüz yönetmeliklerine göre incelenmesi ve riskli bina tespiti,Avan projelerinin hazırlanması ve sunum, tüm uygulama projeleri ve onay,Yıkım ruhsatı, Uygulama projelerinin onaylanması, İnşaat Ruhsatının alınması, Tüm abonelik sözleşmelerinin yapılması, Harçların yatırılması ve İskan alımı,Onaylanan projeye göre tüm inşaatın maliyet analizinin yapılması,Anlaşmalı bankalarımız ile en uygun maliyetli kredilerin temin edilmesi ve sigortacılık hizmetleri,İnşaat süresi boyunca kullanacağınız geçici konuta ve inşaat sonrası yeni evinize eşyalarınızın nakliyesi, Kira yardım danışmanlığı, Fazla eşyaların depolanması hizmeti.